Home » Uncategorized » Vyjádření k rozhodnutí UCI odvolat se proti nálezu Rozhodčí komise ČOV
kreuziger 1 aktual

Vyjádření k rozhodnutí UCI odvolat se proti nálezu Rozhodčí komise ČOV

Mezinárodní cyklistická unie (UCI) oznámila své rozhodnutí podat odvolání proti nálezu Rozhodčí komise Českého olympijského výboru ve věci údajného porušení antidopingových předpisů Romanem Kreuzigerem.

K tomuto oznámení se sportovcův právní zástupce Jan Šťovíček vyjadřuje takto:

„Odvolání Mezinárodní cyklistické unie (UCI) v případě cyklisty Romana Kreuzigera bereme na vědomí, očekávali jsme jej. Argumenty jsou však stále na naší straně. Jsme přesvědčeni, a během jednání před Rozhodčí komisí ČOV se to jednoznačně potvrdilo, že znalecký panel Cyklistické antidopingové nadace (CADF) rozhodoval o údajné vině Romana Kreuzigera na základě neúplných a nedostatečných podkladů a informací.

Jedná se zejména o to, že plné dvě třetiny krevních vzorků, jež jsou podkladem pro rozhodování, nebyly během převozu do laboratoře prokazatelně skladovány dle předpisů WADA a mohly tak být znehodnoceny.

Roman Kreuziger dále již od roku 2003 trpí hypotyreózou (snížená funkce štítné žlázy), jejíž významné zhoršení si vyžádalo medikaci vysokými dávkami substitučního hormonu L-Thyroxine právě v letech 2011 a 2012, ze kterých pochází podezření, což panelu nebylo známo.

Panel CADF který sestává ze špičkových hematologů, avšak z žádného endokrinologa, také nevzal v úvahu zásadní vědecké práce z oboru endokrinologie, které jsou pro tento případ velice důležité. Proto jsme otevřeným dopisem panel vyzvali, aby své stanovisko přehodnotil (text v příloze). Věříme, že tuto výzvu panel vyslyší a uvědomí si svoji vědeckou a také právní zodpovědnost za toto zásadní rozhodování.

Pevně věříme, že vyhraje zdravý rozum. Zdůrazňuji, že Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, nejvyšší nezávislý orgán, který řeší porušení antidopingových pravidel v ČR, očistila Romana od veškerých obvinění.

Roman Kreuziger nikdy nepřekročil tzv. bazální meze biologického pasu – pokud by se měla vina stanovit i v takovém případě, pak je třeba nastolit otázku, k čemu vůbec bazální meze v biologickém pase sportovců slouží? A kde jsou jasná kritéria pro stanovení viny?

Roman Kreuziger je tedy nevinný, a tak je na něj třeba nahlížet.

Jsme na jedné lodi v boji proti podvodníkům ve sportu. S kolegy z UCI a znalci CADF souhlasíme, že biologický pas je fantastický nástroj. Je ale třeba používat ho správně a férově. Chybí však jasná pravidla pro rozlišení, co je a co není porušením antidopingových předpisů. Tato netransparentnost otvírá prostor ke zneužívání a spekulacím a celý systém biologického pasu to znevěrohodňuje. A to si nikdo z nás nepřeje.

Antidopingová pravidla slouží k ochraně slušných sportovců, ne k jejich šikaně. Chápu, že chce UCI demonstrovat nekompromisní boj s dopingem v cyklistice. Ale v Romanově případě je to zjevně krok vedle. Nemůžete měřit každému jiným metrem. To je to samé, jako obvinit někoho z vraždy, protože má doma kuchyňské nože.

Případ Romana Kreuzigeraje velice důležitým precedentem nejenom pro cyklistiku, ale pro všechny sporty. Dnes jde o Romana, ale zítra se to může stát jakémukoliv jinému sportovci. Věříme, že CAS rozhodne rychle a nestranně a nedovolí, aby čestný člověk nemohl vykonávat svou profesi. Nedopusťme, aby se boj s dopingem zvrhl v hon na čarodějnice.“

One comment

  1. Nelze než souhlasit – věřím že to dobře dopadne.

Leave a Reply